Giorgia Lorenzelli

Giorgia Lorenzelli

responsable, deco degio
 

En poste chez deco degio

 

Précédents : International Wedding Institute

Parcours

 

responsable

Chez deco degio

De 2015 à aujourd'hui
 

responsable

Chez deco degio

De 2015 à aujourd'hui