Sabrina Lejuez

Sabrina Lejuez

Aide soignante, Soins ti kaz
 

En poste chez Soins ti kaz

Parcours

 

Aide soignante

Chez Soins ti kaz

De 2011 à aujourd'hui